ประกาศขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

ประกาศขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8  ปฎิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (1ปี)

 ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (1ปี)   ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 8 ประจำปีการศึกษา 2561   

แบบสำรวจการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)

แบบสำรวจการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ไม่จำกัดจำนวน

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ไม่จำกัดจำนวน    สนใจโปรดติดต่อที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด  ด้วยตนเอง (ทำงานนอกเวลาเรียน)  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้เก็บชั่วโมงจิตอาสาใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัยเท่านั้น ดาวน์โหลด ได้จากหน้าเว็ปวิทยาลัย นางวดี   บุษราคำ บรรณารักษ์ห้องสมุด โทร. 02-525-3636 ต่อ 16

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561   

1 2 3 34