กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ขอเชิญศิษย์เก่าฯ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ “ประชุมวิชาการประจำปี 2562: มิติการพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”

 ขอเชิญศิษย์เก่าฯ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ “ประชุมวิชาการประจำปี 2562: มิติการพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21” วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์และคณะ **หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) = 13 หน่วยคะแนน*** # ลงทะเบียน ท่านละ 1,600 บาท **บุคลากรจากแหล่งฝึกของวิทยาลัย 1,200 บาท $ ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “เงินรับฝากสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี” ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่ 108–0–72663-2 ~~ สนใจสมัคร ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/rpzN6x8R4Uj3EQFm8 ^^ ส่งหลักฐานการชำระเงินและยืนยันการสมัครที่ line หรืออีเมล์ narumol@bcnnon.ac.th […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   ใบชำระเงินผ่านธนาคาร 

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศีกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศีกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน เป็น​การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ พระสงฆ์​ จำนวน​ 5​ รูป

ภาพวัน 28 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน  เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป 

ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน               ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ  หอประชุม  วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 129 คน ได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 106 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ ครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 กันยายน 2562                                                         […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

1 2 3 43