รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี…ทำง่าย…ให้เลือด…ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560

 รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี……..ทำง่าย…….ให้เลือด……ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องจุมภุฎ 1-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์) นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อที่ห้องพัฒนานักศึกษา

ตารางสอน และรายชื่อนักศึกษาฝึกงานปี 2560

ตารางสอนปี2560version13มิ.ย.60  รายชื่อนักศึกษาฝึกงานปี2AB-2560  รายชื่อฝึกงานปี3AB-2560-แก้ไข 27พ.ค.60  รายชื่อฝึกงานปี 4AB-2560-แก้ไข27พ.ค.60   

ประเมินออนไลน์ ผบต. รุ่นที่ 27

แบบประเมิน 02  แบบประเมินวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น แบบประเมิน 03 แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย/อภิปรายหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับระดับต้น แบบประเมิน 05 กลุ่ม 1 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 1) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 2) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 3 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 3) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 4 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 4) แบบประเมิน 05 กลุ่ม 5 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (กลุ่ม 5)  

***ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 *** การอบรมเฉพาะทางหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระยะเวลาอบรม 1 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ”  Link เว็บไซต์ สถาบันบำราศหน้าประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 

1 2 3 16