รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี ) รุ่นที่ 9 ประจำปี การศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ วิทยาเขตศรีธัญญา 

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการพิเศษ 

BCNNON_RUN2 T(W)OGETHER

เปิดรับสมัครแล้ว BCNNON_RUN2 T(W)OGETHER วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง   กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดโดย :สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ตาม Iink นี้เลย http://bit.ly/BCNNON_RUN2  

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงาน

 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรและการสอน  กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กลุ่มงานบริการวิชาการ  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

บทความการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับผู้สนใจ

 สร้างสุขให้ผู้สูงวัย  การแก้ไขปัญหาปัสสาวะเล็ด  การใช้ยาในผู้สูงอายุ  การส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ  ทำอย่างไรให้ห่างไกลสมองเสื่อม  บทความการสร้างเสริมความแตกฉานด้านสุขภาพ  บทความผักริมรั้วส่ง  บทความวิชาการ heatstroke  รู้เท่าทันข้อเข่าเสื่อม  สง่างามตามวัย  สมาธิบำบัด SKT  สมุนไพรไทย-สมองเสื่อม

1 2 3 45