คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศีกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศีกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

แบบรายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ไตรมาส 3)

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (ไตรมาส 3) 

กิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน เป็น​การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ พระสงฆ์​ จำนวน​ 5​ รูป

ภาพวัน 28 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน  เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป 

ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เรียน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน               ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ  หอประชุม  วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 129 คน ได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 106 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ ครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 กันยายน 2562                                                         […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ

 ประกาศรับสมัคร Dowload   ใบสมัคร Dowload  คุณสมบัติ 1 สมัครรอบ Admission ติดสำรองรอบ admission 2 เลือกโควต้าที่ขาด  รอบนี้ไม่จำกัดภูมิลำเนา วันรับสมัคร 21-24 มิย 62 สถานที่  ห้องทะเบียน คุณรำไพ จำนวนที่รับ 7 คน สามารถโหลดใบสมัครที่ หน้า website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี หรือ สถาบันพระบรมราชชนก โควต้าที่เลือก 1. รพ.ชลประทาน นนทบุรี จำนวน 1 ทุน 2. กรมการแพทย์ จำนวน 3 ทุน 3. บุคคลทั่วไป จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ทุน

1 2 3 4 5 45