ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 แก้ไข (เพิ่มเติม 6 พ.ย. 59)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 (เพิ่มเติม 6 พ.ย. 59)

กำหนดการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และระเบียบการแต่งกายสำหรับบัณฑิตสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ ระเบียบการแต่งกายสำหรับบัณฑิตสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ต.ค.59

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ต.ค.59

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กลุ่มงานอำนวยการ

 สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานอำนวยการ ประเด็นความรู้ “การบริหารจัดการเงินโครงการ”  ระบบและกลไกการบริการจัดการโครงการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE  แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน IPE ปีการศึกษา 2562  ถอดความรู้จากการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

1 38 39 40 41 42 49