เปลี่ยนเวลาเปิดห้องสมุดนอกเวลา

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีธัญญา ได้เปลี่ยนเวลาการเปิดห้องสมุด จากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ เวลา 15.00-19.00 น.ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นหนังสือได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

1 44 45 46 47 48