ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ : Service Excellence สู่ประเทศไทย 4.0 : ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) “มิติของการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพสู่ประเทศไทย 4.0”

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ : Service Excellence สู่ประเทศไทย 4.0 : ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) “มิติของการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ : 26-27 พฤษภาคม 2560 สถานที่ : สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทเท่านั้น … และสำหรับท่านที่สนใจร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าเพียงอย่างเดียวในคืนวันที่ 26 พค. จ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้น …  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร …  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม …  ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการประชุมวิชาการ … สนใจติดต่อ : กลุ่มงานงานพัฒนานักศึกษา อ.นันทวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โทร 0-2525-3136 […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

ประกาศ ให้นักศึกษาประเมินครูในดวงใจที่ท่านชื่นชอบ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ประกาศ ให้นักศึกษาประเมินครูในดวงใจที่ท่านชื่นชอบภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี 

1 2 3