เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒

Link สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานนวัตกรรม การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปี ๒๕๖๒ https://sites.google.com/bcnnon.ac.th/register คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ ตัวอย่างผลงาน  

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61 วิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษากำหนดการ ดังนี้ 07.30 น  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง อาจารย์สรายุทธ อาราธนาศีล พระสงฆ์ ให้ศีล ถวายสังฆทาน/จตุปัจจัยไทยธรรม ปิ่นโตอาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป ประธานกรวดน้ำ ประธานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร   08.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดเพลงบรรเลงเพลงชาติไทย ประธานถวายเครื่องสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร ประธานถวายสัตย์ ประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี   พิธีกร    อาจารย์ภราดร ยิ่งยวด   การแต่งกาย อาจารย์ ข้าราชการ […]