แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

4. เแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้-เงินอุดหนุน) 3. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีปีงบประมาณ 2560 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 (วัสดคงคลัง) 1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)

ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ประกาศสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิ๊กดูรายละเอียดการสอบราคา

1 2