ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร  ด้วยวิธี  e-bidding  เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร งปม. 2561  รายละเอียดทำความสะอาดอาคาร 61   

1 2 3