ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัย ฯ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2559 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 เมษายน 2559

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ 2559 แผ่นพับประชุมวิชาการ 2559 คลิ๊กดูรายละเอียด ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ2559.doc พ.ศ.2559 คลิ๊กดูรายละเอียด กำหนดการประชุมวิชาการ พ.ศ.2559 คลิ๊กดูรายละเอียด นำเสนอธารวดี รีสอร์ท คลิ๊กดูรายละเอียด คลิกแผนที่เพื่อขยาย คลิกเพื่อขยายแผนที่จัดการประชุม

แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนต่อการทำงานในชนบทและการเลือกทำงานในชนบท สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

@ แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนต่อการทำงานในชนบทและการเลือกทำงานในชนบท คลิ๊กเพื่อประเมิน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ( แก้ไขเพิ่มเติม )

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ( แก้ไขเพิ่มเติม ) คลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2559 คลิ๊กดูรายละเอียด

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด

โครงการการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล

โครงการการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล 1.1 อบรมวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 1.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน, นักวิชาการสาธารณสุข, และพยาบาลผู้สนใจ 1.3 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 1.4 ได้รับ CNEU จากสภาการพยาบาล สถานที่อบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี) ใกล้สี่แยกแคราย ด้านในสถาบันโรคทรวงอก กำหนดการและใบสมัคร คลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

สถานที่อบรม ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี) ใกล้สี่แยกแคราย ด้านในสถาบันโรคทรวงอก 1.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล (หลักสูตรพื้นฐาน) 1.1 หลักสูตร 40 ชั่วโมง อบรมจันทร์-ศุกร์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 1.2 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้ดูแลและบุคคลทั่วไป 1.3 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 4,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวันตลอดการอบรม) 2.โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล (หลักสูตรต่อยอด) 2.1 หลักสูตร 30 ชั่วโมง อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 (วันที่ 26 มี.ค., 2 เม.ย., 9 เม.ย., 23 เม.ย., […]

ประกาศยื่นกู้ กยศ.ของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

งานทุนการศึกษา ขอแจ้งให้นักศึกษายื่นกู้ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงคฺ์ของกู้ โปรดยื่นในระบบ e-studentoan ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 ม.ค 59

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 รายการ

@ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 รายการ

1 27 28 29 30 31 33