ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา2559 จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 18 ธันวาคม 2558

@ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่-ปีการศึกษา2559 จังหวัดนนทบุรี 18 ธันวาคม 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด @ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่ปีการศึกษา2559 จังหวัดปทุมธานี 18 ธันวาคม 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด @ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่ปีการศึกษา2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ธันวาคม 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนมประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 พร้อมรายละเอียด

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนมประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด ประกาศระเบียบและประกาศค่าเทอม ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กดูรายละเอียด

กำหนดการประชุมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๕๘

กำหนดการ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. – ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. – บรรยายเรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการ การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยอาจารย์ปานทิพย์ ปูรณานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. – อภิปรายและแลกเปลี่ยนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หมายเหตุ โปรดเตรียมคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์(เล่มม่วงขาว) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. – รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๐๐ […]

รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินโครงการบริจาคโลหิต 7 ตุลาคม 2558 และประกาศสำหรับผู้ค้างชำระเงิน กยศ.

ประกาศสำหรับผู้ค้างชำระเงิน กยศ. คลิ๊กดูรายละเอียด ประกาศ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) เวลา 09.00-15.00 น. ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 เมษายน 2559 ครั้งที่ 4 วันที่ 13 กรกฎาคม2559 รับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ดังนี้ 1. จิตอาสาในวันบริจาคโลหิต นักศึกษาสามารถเลือกร่วมกิจกรรมได้ครึ่งวันหรือทั้งวัน 2. จิตอาสาประชาสัมพันธ์เสียงตามสายมีกิจกรรมตลอดปี นักศึกษาเลือกวันและเวลาทำกิจกรรมได้ (นักศึกษาเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้โดยบันทึกในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากเว็ปไซด์กยศ. แต่ต้องมีลายเซ็นของเจ้าของโครงการทุกครั้งจึงจะนับชั่วโมงได้) ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่อีเมล์อ.อารีย์ : areenora@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา […]

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิ๊กดูรายละเอียด

1 28 29 30 31 32 33