รวมข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนา จากฝ่ายแผนและพัฒนา

ข่าวจากฝ่ายแผนและพัฒนา ขอเชิญสมัครเข้ารับการประชุมเรื่องความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต ประชุมวิชาการเรื่องบทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00-16.00 น. เชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่16 เชิญประชุมวิชาการ Ceiticalcave Nedicine 2012 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2555 สนใจสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (รับจำนวนจำกัด)   รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ EAFONS ครั้งที่ 16   ประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท สนใจสมัครก่อนเข้าอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์

เปลี่ยนเวลาเปิดห้องสมุดนอกเวลา

ห้องสมุด วิทยาเขตศรีธัญญา ได้เปลี่ยนเวลาการเปิดห้องสมุด จากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ เวลา 15.00-19.00 น.ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นหนังสือได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ประกาศและ Downloadแบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส

ประกาศขอให้นักศึกษา Download แบบฟอร์มลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ของนักศึกษาทุกชั้นปี และส่งคืนที่งานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2555 หรือ save file ส่งทาง email : sopapan.so@gmail.com ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนและนัดนักศึกษาติดตั้งโปรแกรม คลิกเพื่อ download แบบฟอร์มลงทะเบียน

ประกาศ การลงทะเบียนโน๊ตบุ๊ค ของนักศึกษาทุกชั้นปี

ด้วยสถานการณ์ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ประสบปัญหาไวรัส สร้างปัญหาให้กับโปรแกรมการทำงาน และไม่สามารถควบคุมการทำงานให้กับทุกดครื่องได้  ดังนั้น จึงขอความกรุณา ขอให้ นักศึกษาพยาบาล และอาจารย์ โปรดลงทะเบียนเครื่องโน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ ประจำปี 2555 รวมทั้งนัดวันกับจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเครื่อง พร้อมลงโปรแกรม Antivirus ชื่อ Kapersky  แบบองค์กร เพือให้สามารถบริหารจัดการและ update  เมื่อเครื่องมีปัญหา  ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาไวรัสรบกวนระบบการใช้งานและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (internet)  ทั้งเครื่องส่วนตัวและของหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายเครื่องละ 500 บาท จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและจะเริ่มให้นักศึกษา ที่มีโน๊ตบุ๊คเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาใหม่ที่นำเครื่องมาใช้งาน โปรดแจ้งกับฝ่ายลงทะเบียน รายงานตัว เพื่อกรอกประวัติข้อมูลไว้ในเบื้องต้นและชำระเงินภายหลังติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น นักศึกษาที่ทำบัตรหาย หรือต้องการทำบัตรในรูปแบบใหม่ โปรดติดต่อพร้อมนำรูปนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ติดต่อที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 เพื่อดำเนินการพร้อมกับนักศึกษาใหม่ มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่ อ.ดร.โสภาพันธ์  […]

1 29 30 31