ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61 วิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษากำหนดการ ดังนี้ 07.30 น  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง อาจารย์สรายุทธ อาราธนาศีล พระสงฆ์ ให้ศีล ถวายสังฆทาน/จตุปัจจัยไทยธรรม ปิ่นโตอาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป ประธานกรวดน้ำ ประธานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร   08.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดเพลงบรรเลงเพลงชาติไทย ประธานถวายเครื่องสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร ประธานถวายสัตย์ ประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จพิธี   พิธีกร    อาจารย์ภราดร ยิ่งยวด   การแต่งกาย อาจารย์ ข้าราชการ […]

รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 7 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  เอกสารเลขที่ ก 140 ตค 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  งวดงานงวดเงิน  รายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน  ใบปริมาณงาน เครื่องปรับอากาศ  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ก.155 กย. 53 compressed 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิทยาเขตศรีธัญญา

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน-ขณะ-หลังบริจาคโลหิต  หมายเหตุ 1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในปี 2560 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาไม่จำกัดจำนวน นัดพบกันที่หอประชุม เวลา 08.00 น.หลังเคารพธงชาติ

1 2 3 4 5