รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7

รายชื่อและแหล่งทุนที่ได้รับของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 7 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ  เอกสารเลขที่ ก 140 ตค 60  บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา  งวดงานงวดเงิน  รายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน  ใบปริมาณงาน เครื่องปรับอากาศ  งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ก.155 กย. 53 compressed 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิทยาเขตศรีธัญญา

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน-ขณะ-หลังบริจาคโลหิต  หมายเหตุ 1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในปี 2560 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) 2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาไม่จำกัดจำนวน นัดพบกันที่หอประชุม เวลา 08.00 น.หลังเคารพธงชาติ

แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560

แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2)  แบบประเมินการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ส่วนที่ 3 / ส่วนที่ 4) 

1 2 3 4 5 6