วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม  ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการประชุมวิชาการ สนใจติดต่อ : กลุ่มงานงานพัฒนานักศึกษา อ.นันทวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โทร 0-2525-3136 ต่อ 21 โทรสาร 0-2526-2904

เชิญผู้สนใจ อบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด  กำหนดการอบรมหัวใจและหลอดเลือด  ใบสมัคร Palliative care & CVN  ลิงค์ระบบรับสมัครค่ะ     

1 3 4 5 6