ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ : Service Excellence สู่ประเทศไทย 4.0 : ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) “มิติของการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพสู่ประเทศไทย 4.0”

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 หัวข้อ : Service Excellence สู่ประเทศไทย 4.0 : ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) “มิติของการดูแลผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพสู่ประเทศไทย 4.0” วันที่ : 26-27 พฤษภาคม 2560 สถานที่ : สถาบันวิชาการทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาทเท่านั้น … และสำหรับท่านที่สนใจร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าเพียงอย่างเดียวในคืนวันที่ 26 พค. จ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้น …  ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร …  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม …  ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการประชุมวิชาการ … สนใจติดต่อ : กลุ่มงานงานพัฒนานักศึกษา อ.นันทวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี โทร 0-2525-3136 […]

1 4 5 6