รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี…ทำง่าย…ให้เลือด…ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560

fadearrow1 รับสมัครจิตอาสา จำนวน 6 คน เพื่อเข้าร่วมอบรม “ทำดี……..ทำง่าย…….ให้เลือด……ภาค4 ” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องจุมภุฎ 1-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์) นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อที่ห้องพัฒนานักศึกษา