รับสมัครจิตอาสา ไม่จำกัดจำนวนเพื่อช่วยงาน กยศ. ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

รับสมัครจิตอาสา ไม่จำกัดจำนวนเพื่อช่วยงาน กยศ. ในวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจติดต่อกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา หรือ areenor@bcnnon.ac.th