ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61 วิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษากำหนดการ ดังนี้

07.30 น  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

 • ผู้อำนวยการวิทยาลัย (อาจารย์ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 • อาจารย์สรายุทธ อาราธนาศีล
 • พระสงฆ์ ให้ศีล
 • ถวายสังฆทาน/จตุปัจจัยไทยธรรม ปิ่นโตอาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป
 • ประธานกรวดน้ำ
 • ประธานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปพร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
 • เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร

 

08.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

 • เปิดเพลงบรรเลงเพลงชาติไทย
 • ประธานถวายเครื่องสักการะ (พุ่มทองพุ่มเงิน) และ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
 • ประธานลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร
 • ประธานถวายสัตย์
 • ประธานกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
 • บรรเลงสรรเสริญพระบารมี
 • เสร็จพิธี

 

พิธีกร    อาจารย์ภราดร ยิ่งยวด

 

การแต่งกาย

 • อาจารย์ ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว
 • อาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ชุดสุภาพโทนสีเหลือง สูทวิทยาลัย/สูทสุภาพ
 • นักศึกษา ปี 1 ชุดนักศึกษา
 • ปี 2 ชุดนักศึกษาพร้อมสูท
 • ปี 3 ชุดฟ้าขาว

 

09.00 น. กิจกรรม จิตอาสา วพบ.จังหวัดนนท์ ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

 • อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค์
 • ชี้แจงผังบริเวณรอบวิทยาลัยที่รับผิดชอบ
 • หอพัก 1, 2,3+โรงอาหาร (อ.สุวลี คุณยุ้ย อจ.สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช นักศึกษา 30 คน)
 • รั้วหน้าวิทยาลัย + องค์พระ (อจ.สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ นักศึกษา 35 คน)
 • รั้วหลังวิทยาลัย + ศาลตายาย (ป้าบุ ป้าบ๊วย อจ.สาขาการพยาบาลเด็ก นักศึกษา 35 คน)
 • หอประชุม + ลานจอดรถ+ อาคารช่าง (พนักงานขับรถ พนักงานช่าง อจ.สาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ นักศึกษา 35 คน )
 • อาคารเรียน 1, 2 + วิทยบริการ +ลานเสาธง (คุณวดีและ จนท ห้องสมุด งานโสต อจ.สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน นักศึกษา 35 คน )
 • องค์สมเด็จย่า + ห้องแปดเหลี่ยม (เจ้าหน้าที่ห้องธุรการ กลุ่มเลขา นักศึกษา 30 คน )

การแต่งกาย   เสื้อเหลือง กางเกงสุภาพ สะดวกสบาย