ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข icon_click

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร icon_click

รายละเอียดพื้นที่  รายละเอียดงานจ้าง  ปี 62 icon_click