รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ไม่จำกัดจำนวน

ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด ไม่จำกัดจำนวน

   สนใจโปรดติดต่อที่ บรรณารักษ์ห้องสมุด  ด้วยตนเอง (ทำงานนอกเวลาเรียน)  ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้เก็บชั่วโมงจิตอาสาใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัยเท่านั้น ดาวน์โหลด ได้จากหน้าเว็ปวิทยาลัย

นางวดี   บุษราคำ

บรรณารักษ์ห้องสมุด

โทร. 02-525-3636 ต่อ 16