ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้ดูแล อสม. และผู้สนใจร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตนนทบุรี (ด้านในสถาบันโรคทรวงอก)

ขอเชิญฟังการบรรยาย-มค.62