ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2562)

ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตวันที่ 26 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2562)

เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตชุบชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล และประชาชนทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนบริจาค 143 คน ได้รับโลหิตบริจาคทั้งสิ้น 103 ยูนิต ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษาจิตอาสาที่มาช่วยกิจกรรมโครงการ และครั้งต่อไปขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 27 มีนาคม 2562
ขอบคุณค่ะ
อ.อารีย์ นรภูมิพิภัชน์