อาชีพพยาบาล

อาชีพพยาบาล คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการการดูแลรักษาพยาบาลคนไข้ เช่น การตรวจเช็คสภาพอาการ เพื่อบันทึกผลให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้ ค่อยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ให้กำลังใจ และใช้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้ เป็นต้น

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. การตรวจเช็ค บันทึกสภาพอาการของคนไข้
2. ช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้
3. ให้กำลังใจคนไข้
4. อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีใจรักในงานบริการ
2. มีสุขภาพจิตดี
3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
4. ใจเย็น
5. มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
6. อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี
7. อื่น ๆ

แนวทางการพัฒนาอาชีพ
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. พยาบาลประจำโรงพยาบาลของรัฐ
3. พยาบาลประจำโรพยาบาลของเอกชน
4. พยาบาลตามโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
5. พยาบาลตามโรงเรียนต่าง ๆ
6. อาจารย์สอนวิชาชีพพยาบาล
7. อื่น ๆ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องค่อยดูแลรักษาพยาบาลคนไข้และทนต่อแรงกดดันจากที่ทำงานและคนไข้ เพราะคนไข้ส่วนมากจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย พยาบาลจึงต้องทดต่อสภาพแรงกดดันดังกล่าวและเข้าใจคนไข้ว่า คนไข้มีความเครียด ผู้ปฏิบัติหน้าที่พยาบาลจึงเป็นผู้ที่น่ายกย่อง และเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น้อง ๆ ที่สนใจอาชีพพยาบาลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลายๆ แหล่งดูนะครับ

นามปากกา
พยัคฆ์กูรู
วันเขียน
6/02/2555

Comments