ขอเชิญร่วมบริจารโลหิต โครงการหนึ่งคนให้หลายคนรับ วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

Slide2019_05_31

fadearrow1 การเตรียมตัวก่อน-ขณะ-หลัง บริจาคโลหิต icon_click

หมายเหตุ  รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาไม่จำกัดจำนวน นัดพบกันที่หอประชุม วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.