ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ

fadearrow1 ประกาศรับสมัคร Dowload new

fadearrow1 ใบสมัคร Dowload new

คุณสมบัติ
1 สมัครรอบ Admission ติดสำรองรอบ admission
2 เลือกโควต้าที่ขาด 
รอบนี้ไม่จำกัดภูมิลำเนา

วันรับสมัคร 21-24 มิย 62

สถานที่  ห้องทะเบียน คุณรำไพ
จำนวนที่รับ 7 คน

สามารถโหลดใบสมัครที่ หน้า website วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี หรือ สถาบันพระบรมราชชนก

โควต้าที่เลือก
1. รพ.ชลประทาน นนทบุรี จำนวน 1 ทุน
2. กรมการแพทย์ จำนวน 3 ทุน
3. บุคคลทั่วไป จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 ทุน