ขอเชิญศิษย์เก่าฯ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ “ประชุมวิชาการประจำปี 2562: มิติการพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”

fadearrow1 ขอเชิญศิษย์เก่าฯ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ทางสุขภาพ
“ประชุมวิชาการประจำปี 2562: มิติการพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21”
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตนนทบุรี)
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์และคณะ
**หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) = 13 หน่วยคะแนน***
# ลงทะเบียน ท่านละ 1,600 บาท
**บุคลากรจากแหล่งฝึกของวิทยาลัย 1,200 บาท
$ ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “เงินรับฝากสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี” ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี เลขที่ 108–0–72663-2
~~ สนใจสมัคร ทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/rpzN6x8R4Uj3EQFm8
^^ ส่งหลักฐานการชำระเงินและยืนยันการสมัครที่ line หรืออีเมล์ narumol@bcnnon.ac.th
## ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ อ.นฤมล เหล่าโกสิน โทร 089-767-8008 หรือ คุณศันสนีย์ ฉิมกุล โทร 0-2525-3136 ต่อ 39

@ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1ZJ_zXNy9M-XBcd6BmrcnOQiRbZlB7uT5?usp=sharing

1562594863601 273592