กิจกรรมทำบุญ​ตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน เป็น​การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ พระสงฆ์​ จำนวน​ 5​ รูป

ภาพวัน 28 มิถุนายน 2562 เวลา 7.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน  เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป icon_click