ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย / รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการพิเศษ icon_click