ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ให้มารายงานตัวในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา เวลา 8.30 น. ลำดับที่ 1 – 90 เวลา 13.00 น. ลำดับที่ 91 – 173

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ให้มารายงานตัวในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตศรีธัญญา เวลา 8.30 น. ลำดับที่ 1 – 90 เวลา 13.00 น. ลำดับที่ 91 – 173

รายชื่อนักศึกษาใหม่ เรียงตามลำดับที่ 1-173
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงจากพื้นที่
รายชื่อนักศึกษาใหม่ โควตาพัฒนาบุคลากร
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบ Admissions
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงอิสระ
รายชื่อนักศึกษาใหม่ โครงการนโยบายฯ