รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทบริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย / รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทบริหารทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ