รวมข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม อบรม สัมมนา จากฝ่ายแผนและพัฒนา

ข่าวจากฝ่ายแผนและพัฒนา

ขอเชิญสมัครเข้ารับการประชุมเรื่องความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต

ประชุมวิชาการเรื่องบทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.00-16.00 น.

เชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่16

เชิญประชุมวิชาการ Ceiticalcave Nedicine 2012
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2555
สนใจสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 (รับจำนวนจำกัด)

 

รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ EAFONS ครั้งที่ 16

 

ประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์ทันสมัยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท สนใจสมัครก่อนเข้าอบรมหลักสูตร 2 สัปดาห์

Comments