ชมภาพกิจกรรม 2556

click พิธีไหว้ครู มอบหมวก แถบเครื่องหมายเลื่อนชั้นปี รับทุนการศึกษา รางวัลดีเด่น วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

click พิธีรับประกาศนียบัตรผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555

click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 1

click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 2

click ชมภาพกิจกรรมรับน้อง ชุดที่ 3 ภาคกลางคืน

Comments