พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมดอกรัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกิตติมศักดิ์สักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ (นครชัยบุรินทร์) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาทั้ง 81 แห่ง ตามโครงการ สบช.สัญจร ปี 2565 โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 คลิกเพื่อชมภาพ บรรยากาศในงาน