ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

         

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถานที่สัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

>>>ประกาศ<<<

>>>ความร่วมมือทางวิชาการฯMou<<<

>>>โครงการช้างเผือก สบช.<<<

>>>แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (ทป. 004)<<<

 

          ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 17 ถึง 20 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ทป. 004) พร้อมขอใบรายงานผลการตรวจ (lab)

          จากโรงพยาบาลมาด้วย ประกอบด้วย

          1.CBC (การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด)

          2.urine analysis (การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ)

          3.urine amphetamine (การตรวจคัดกรองสารเสพติดแอมเฟตามีน)                                                                                                                                                                                                                                                                          ภายหลังได้เอกสารขอให้ scan และ upload เอกสารตรวจร่างกาย (PDF ไฟล์) โดยใช้ account เดิมที่สมัครภายในไม่เกินวันที่ 21 มกราคม 2565

          กำหนดสัมภาษณ์ แบบ online วันที่ 23 มกราคม 2565 
          08.00 น. – 09.00 น. รายงานตัวผ่านระบบ zoom  และ รับฟังการปฐมนิเทศ

          09.00 น. – 12.00 น. เข้าสัมภาษณ์ตามลำดับที่ของจังหวัดที่ทำ MOU และ ลำดับที่ของโครงการช้างเผือก สบช.

          รายละเอียดติดตามหน้าเวป www.bcnnon.ac.th และ Group line 

**หมายเหตุ นักเรียน ที่เข้า Group Line ขอให้เปลียนชื่อ Line ของตัวเองประกอบด้วย ชื่อ,ชื่อทุน(MOU หรือ ช้างเผือก),รหัสจังหวัด**

      รหัสจังหวัด 01 จ.นนทบุรี, 02 จ.นครนายก, 03 จ.ปทุมธานี, 04 จ.พระนครศรีอยุธยา, 05 จ.ลพบุรี , 06 จ.สระบุรี

      ตัวอย่าง ใจดี-MOU-01 หรือ ชมพู่-ช้างเผือก-02

Group Line