ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ ๒ Quata ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สถานที่สัมภาษณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี