ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานประจำตึก