ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควต้าปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 โควต้าปีการศึกษา 2565

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ