ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 Direct admission ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 4 Direct admission ปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ดำเนินการตามปฏิทิน