ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565 ตัวจริงจำนวน 6 คน ตัวสำรอง จำนวน 5 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ขอให้นักศึกษาดำเนินการตามปฏิทินฯที่แนบท้ายประกาศ