ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการโดยสารขนาด 22 ที่นั่ง (เครื่องดีเซล)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการโดยสารขนาด 22 ที่นั่ง (เครื่องดีเซล)