คณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล