ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566