ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์