ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ ที่วิทยาเขตนนทบุรี รายการซ่อมแซมทางเดินรอบอาคาร, พื้นใต้อาคารเรือนแฝดและลานจอดรถ จำนวน 1 งาน

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร และสถานที่ ที่วิทยาเขตนนทบุรี รายการซ่อมแซมทางเดินรอบอาคาร, พื้นใต้อาคารเรือนแฝดและลานจอดรถ จำนวน 1 งาน คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด