ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

ที่อยู่ 47/99 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรสำนักงานหลัก 0-2525-3136,0-2525-1019

เบอร์โทรวิทยาเขตศรีธัญญา 0-2525-3136
เบอร์โทร วิทยาเขตนนทบุรี 0-2588-3389, 0-2580-0950
เบอร์โทร วิทยาเขต บำราศนราดูร 0-2580-3317

มีข้อร้องเรียน โปรดส่งข้อความส่งสายตรงถึงผู้อำนวยการ โทร 0-2525-3136 ต่อ 25
หรือพิมพ์ส่งข้อความข้างล่างนี้

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำติชม ข้อมูลของท่านจะนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป