โครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559

งานพัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา

โครงการมอบหมวกและเครื่องหมายเลื่อนชั้นปีและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 คลิ๊กดูรายละเอียด

Comments