กลุ่มงานบริการวิชาการ

fadearrow1 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE

fadearrow1 แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน IPE ปีการศึกษา 2562

fadearrow1 ถอดความรู้จากการจัดการความรู้สมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล