ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมวิทยาเขตศรีธัญญา

Slide112

     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม วิทยาเขตศรีธัญญา

คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อน-ขณะ-หลังบริจาคโลหิต icon_click

หมายเหตุ
1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มอบเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทย สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในปี 2560 ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)
2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาไม่จำกัดจำนวน นัดพบกันที่หอประชุม เวลา 08.00 น.หลังเคารพธงชาติ