***ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 *** การอบรมเฉพาะทางหลักสูตรพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระยะเวลาอบรม 1 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560

_ขยายเวลารับสมัคร-อบรม IC-ถึง 30 มิ.ย. 60

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ” new

Link เว็บไซต์ สถาบันบำราศหน้าประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ new