“ขณะนี้ วิทยาลัยยังไม่ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดจากเวปไซด์วิทยาลัย และโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก”

“ขณะนี้  วิทยาลัยยังไม่ได้เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2560  ขอให้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดจากเวปไซด์วิทยาลัย  และโปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างว่าสามารถได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก”