ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบทะเบียนและประมวผลการศึกษา
E-book
E-Learning
ฐานข้อมูลพัสดุ สบช.
ฐานข้อมูลห้องสมุด ULIB-M
CINAHL WITH FULLTEXT
วารสารออนไลน์
ฐานข้อมูล TCI
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เอกสารงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูล ThaiLIS
CheQA Online
ประเมินออนไลน์
สารสัมพันธ์-ผลงานนักศึกษา
BLOGKM BCNNON

Mail bcnnon

ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
สภาการพยาบาล
CEILTAP
Excellent Center
ระบบร้องเรียน"
บันทึกการซ่อมบำรุง
ระบบฝึกอบรม
Excellent Center
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังความรู้


  • bcnnon barslope
    การออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์
    การฉีดยาเบื้องต้น สาธิตโดย อ.พัชรินทร์ นิลแสงศรี
    Bcnnon แชมป์แอโรบิค กีฬาพยาบาล ครั้งที่ 30/55

@ แบบสอบถามทัศนคติของผู้เรียนต่อการทำงานในชนบทและการเลือกทำงานในชนบท คลิ๊กเพื่อประเมิน

@ Facebookระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลื๊ก เพื่ออ่านรายละอียด

@ รวมภาพพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร คลิ๊กเพื่อดูรูป

@ รวมภาพงานเกษียณ "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน" คลิ๊กเพื่อดูรูป

@ รวมวิดิโอการแสดงงานเกษียณ "ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน" คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ facebook

@ รูปอบรมผู้บริหารระดับต้นรับใบประกาศ คลิ๊กเพื่อดูรูป โปรดใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome

@ Download รูปงานประกวดกิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

@ Download รูปกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

@ Download รูปกิจกรรม หลักสูตรการอบรมดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558

@ Download รูปกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง 8-12 มิถุนายน 2558

@ เข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก

@ Facebook กองทุน กยศ. วพบ.จังหวัดนนทบุรี