@ ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตอบแบบสอบถามเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล click เพื่อตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการบริหารส่วนภูมิภาค

@ เข้าสู่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก

@ ระบบรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

@ Facebook กองทุน กยศ. วพบ.จังหวัดนนทบุรี

 
ฐานข้อมูล E-book
ระบบสารบรรณ
E-Learning
ระบบทะเบียน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูล ThaiLIS
ระบบห้องสมุด
CINAHL WITH FULLTEXT
วารสารออนไลน์
ฐานข้อมูล TCI
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
website วช.
website สกว.
สภาการพยาบาล
CheQA Online
ประเมินออนไลน์
สารสัมพันธ์-ผลงานนักศึกษา
BLOGKM BCNNON
Mail bcnnon
ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง
Happy Public organization
CEILTAP
Excellent Center
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร


  • bcnnon barslope
    การออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์
    การฉีดยาเบื้องต้น สาธิตโดย อ.พัชรินทร์ นิลแสงศรี
    Bcnnon แชมป์แอโรบิค กีฬาพยาบาล ครั้งที่ 30/55